Cerca contraforts...

dimecres, 1 de juny del 2011

Sobre dèficits

I ens demanen que arribem a l'1,3%... Per complir ells? (Dades 2010 Eurostat. Catalunya 2010 i 2011 al final)